De website www.hondenmandenstore.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van Hondenmandenstore. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hondenmandenstore.

De inhoud van deze website en andere uitingen van Hondenmandenstore op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Hondenmandenstore wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Hondenmandenstore behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Hondenmandenstore niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Hondenmandenstore, welke geen eigendom zijn van Hondenmandenstore. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Hondenmandenstore. Hoewel Hondenmandenstore uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Hondenmandenstore worden onderhouden, wordt afgewezen.